Zirrus

Funderingar på att starta eget började jag få ganska tidigt 2007. En stor klinik kändes som ett tungrott skepp med onödig administration och negativa patientflöden. Den hund eller katt som en veterinär hade hand om ena gången, kunde hamna hos en annan nästa gång, och alla grundläggande undersökningar måste göras om. Detta är ett problem som alltid uppstår på större kliniker. Även om man försöker boka patienterna till samma veterinär så är det inte alltid möjligt pga ledigheter efter jourer, vissa bokade operationsdagar eller akutdagar etc. Stressen på en större klinik är ofta ett stort problem för djuren dessutom. När man får in patienten på rummet är den ofta så uppjagad av att ha träffat på andra djur i väntrummet, att undersökningen försvåras. Jag ville alltså starta en liten klinik, med en lugnare miljö.

Eftersom jag under flera år på Djurkliniken, och innan dess på Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås, hade haft hand om komplicerade medicinska och kirurgiska fall, kändes det inte som ett alternativ att starta en klinik utan resurser att utföra operationer och utredningar. En trygg narkosanläggning, möjlighet att utföra blodprovsanalyser och urinprovsanalyser på plats och en toppmodern ultraljudsmaskin kändes som absoluta måsten.

I det här skedet hade jag börjat fundera på en kompanjon. Som veterinär kan man inte arbeta på ett vettigt sätt utan en duktig assistent. Den person det kändes självklart att fråga var Ingela, som också arbetade på Djurkliniken, och hade gjort det i dryga 20 år som ansvarig narkossköterska. En sådan erfarenhet och ett sådant kunnande går inte att köpas för pengar, och till min glädje tackade hon ja. Vi äger kliniken tillsammans, 50 procent var.

Vi hade turen att hitta en fantastiskt lämplig lokal i Bosvedjan, i den då nyligen nedlagda vårdcentralen. Under några hektiska veckor tidigt 2008 byggdes det om för att passa vår verksamhet till fullo, och den 4 februari slog vi upp portarna. Vi blev nöjda - hoppas ni också blir lika nöjda med ert besök!

Väl mött med din hund eller katt hos oss på mottagningen!

Mats